Het centrum.

Mensis staat onder leiding van klinisch psychologe en psychotherapeute Sophie Pollock. Wat in 2011 begon als een solopraktijk in bijberoep, groeide in 2014 uit tot een groepspraktijk en in 2020 tot een heus therapeutisch centrum met een aanbod voor zowel particulieren als professionals.

In een heldere, rustige en huiselijke sfeer bieden wij vakkundige hulpverlening aan voor enkele van de meest voorkomende psychische klachten, met een bijzondere specialisatie in gedragstherapie, schematherapie en eetstoornissen en dit vanuit verschillende disciplines.

Onze psychologen en therapeuten zijn allen erkende en universitair geschoolde hulpverleners met een passie voor hun vak. Dit weerspiegelt zich in hun toewijding en continue vorming en specialisering om de best mogelijke zorg te kunnen bieden. Dit geldt ook voor onze gespecialiseerde diëtisten, die niet mogen ontbreken bij de aanpak van eetstoornissen en eet- en gewichtsproblemen. En omdat we tot slot erg in de combinatie van therapeutische ‘knowhow’ en doorleefde kennis geloven, is er in ons centrum ook een unieke rol weggelegd voor ervaringsdeskundigen om cliënten en hun omgeving te begeleiden.
Mits jouw toestemming werken we verder nog graag samen met andere betrokken hulpverleners, zoals bijvoorbeeld je huisarts, psychiater, CLB, …

Je mag er dus zeker van zijn dat we ons best doen om jou zo goed mogelijk te helpen. Dit doen we op een manier waarbij we vooral ook gewoon méns zijn, met een spontane, betrokken en toegankelijke opstelling. We dragen zorg voor onze opleiding en houden ons eigen therapeutisch handelen regelmatig tegen het licht middels supervisie en intervisie. Daarnaast werken we traumasensitief, met een blik op het heden, verleden en de toekomst. We kijken naar een behandeling op maat van jóu en hechten daarbij veel belang aan veiligheid, duidelijkheid en het opbouwen van een goede band.

Maak kennis met ons team
Bekijk onze behandelmodellen

Onze werking.

Je kan je op eigen initiatief aanmelden of op doorverwijzing van een andere hulpverlener. Aanmeldingen gebeuren bij voorkeur via het aanmeldformulier. Hierna zullen wij je contacteren voor het vastleggen van een intakegesprek bij de collega die ons op basis van jouw klachten en noden het meest geschikt lijkt. Heb je toch liever iemand aan de lijn? Neem dan rechtstreeks contact met ons op tijdens de openingsuren van het secretariaat.

In sommige periodes kan het helaas voorkomen dat er een wachtlijst is binnen ons centrum. In dat geval kan je ervoor kiezen om je op deze lijst te laten plaatsen en nemen wij contact met je op zodra er een plekje vrijkomt.

Na het vastleggen van jouw intakegesprek krijg je een afspraakbevestiging toegestuurd met in bijlage onze intakebundel. Deze bundel bevat enkele persoons- en contactgegevens alsook jouw medicatiefiche en een toestemmingsverklaring in verband met het beroepsgeheim. Mocht je deze niet ontvangen hebben, dan leert onze ervaring ons dat deze wellicht in jouw spam of ongewenste mail terechtgekomen is. Check deze mailboxen dus zeker! Ook onderaan rechts op onze website kan je dit document terugvinden. Vergeet deze bundel zeker niet mee te nemen naar het eerste gesprek.

Ook mag je ons op voorhand alle relevante psychologische en/of medische attesten, verslagen, … van eventuele voorgaande hulpverlening bezorgen. Hoe je dit het beste doet, zal jou worden meegedeeld in de afspraakbevestiging.

Tijdens dit eerste verkennende gesprek kijken we samen naar wat er precies aan de hand is en waar je hulp voor zoekt. We proberen ook zicht te krijgen op hoe deze klachten ontstaan zijn en waarom je er last van blijft hebben. Daarom onderzoeken we ook zaken zoals opvoed- en omgevingsfactoren, persoonlijke kenmerken en eigenschappen, belastende levenservaringen, eventueel onderliggende medische problematiek, … Dit kunnen immers belangrijke factoren zijn in de verdere behandeling.

Vaak hebben we hier meerdere gesprekken voor nodig om dit goed uit te vragen. Dat neemt niet weg dat we na de intake meestal wel voldoende zicht gekregen hebben op de aard van de problematiek en jouw hulpvraag en om in te schatten of wij voor jou op dit moment de geschikte partij zijn om je hierbij te helpen. We behandelen namelijk niet alle problematieken en soms blijkt er intensievere zorg nodig en wordt er eerder een opname geadviseerd. Daarnaast is ook de ‘klik’ tussen de hulpverlener en de persoon die hulp vraagt belangrijk. Om tot een goede samenwerking en een goed behandelresultaat te kunnen komen, dienen beide partijen zich goed te voelen in het contact met elkaar. Het intakegesprek is dan een eerste plaats om dit af te toetsen en te bespreken met elkaar.

Als je bij ons een behandeling start dan werken we rond een gedeelde visie over wat er aan de hand is en wat er precies moet gebeuren om verbetering te brengen. We praten veel, werken dingen uit op het bord of op papier en geven ook regelmatig opdrachten of leestips mee. Therapie is hard werken en kan ook erg confronterend zijn. Het vraagt een actieve samenwerking van hulpverlener én cliënt om tot het beste resultaat te komen. Hoe vaak je in begeleiding komt wordt in onderling overleg bepaald naargelang jouw noden en mogelijkheden.

Op dit moment is er geen psychiater verbonden aan het centrum. Dit betekent dat wij geen medicatie en/of ziekteverlof kunnen voorschrijven. Hiervoor dien je beroep te doen op jouw huisarts en/of een externe psychiater.

De sessies worden steeds na afloop afgerekend. Betalen is enkel elektronisch mogelijk via bankkaart of Payconiq. Wij aanvaarden geen cash. Indien gewenst kunnen wij altijd betalingsattesten afleveren.

In een aantal gevallen kan je in aanmerking komen voor terugbetaling door jouw ziekenfonds. Elk ziekenfonds heeft echter zijn eigen voorwaarden voor wat de terugbetaling betreft. Niet elk ziekenfonds betaalt immers psychotherapie of voedingsbegeleiding terug en zeker niet in dezelfde mate of onder dezelfde omstandigheden. Sommigen betalen slechts terug tot een bepaalde leeftijd, anderen verlangen een voorschrift, nog anderen verlangen extra bijkomende opleidingen van de therapeut, …

Heb je hier vragen over neem dan contact met ons op.