De kracht van ervaring.

Ervaringswerkers begeleiden en ondersteunen mensen en hun omgeving vanuit hun eigen ervaringen met psychische kwetsbaarheid. Ze hebben hiervoor de nodige opleiding(en) en vormingen gevolgd om dit op een professionele en ‘empowerende’ manier in te kunnen zetten.

Vaak is de (h)erkenning van iemand die het vroeger zelf heeft meegemaakt ontzettend waardevol en kan er op die manier een betekenisvolle samenwerking ontstaan. Een ervaringswerker weet namelijk als geen ander hoe verwarrend en complex het soms is, hoe hobbelig de weg richting herstel kan zijn, hoe dat stemmetje in je hoofd je hele ‘zijn’ overneemt, dat je soms het gevoel hebt dat niemand je begrijpt en dat het nooit meer goed zal komen,… Maar ze weten ook dat herstel écht mogelijk is, hoe confronterend en moeilijk de weg soms ook aanvoelt! Zij zijn hiervan het ‘levende bewijs’ en willen hoop, geloof en vertrouwen uitdragen naar mensen die er op dit moment mee worstelen in hun leven.

Binnen Mensis hebben we een aanbod aan ervaringsdeskundigheid in eetstoornissen en ook onderliggende problematieken zoals trauma, zelfbeeld, …

Ons ervaringsdeskundig aanbod bestaat uit:

Heb je een vermoeden dat iemand uit je omgeving worstelt met een eetstoornis? Maak je je hier zorgen over of heb je er veel vragen rond? Heb je misschien een vermoeden dat je zelf een eetstoornis hebt en had je hier graag wat duidelijkheid over?

Dan kan je binnen onze praktijk een (vrijblijvend) gesprek aanvragen bij een ervaringswerker om samen, binnen een veilig kader, uit te zoeken wat er precies aan de hand is.

We merken dat er nog veel misverstanden zijn rond eetstoornissen en dat er soms met onbegrip op wordt gereageerd.

Het doel van deze gesprekken is om de omgeving op correcte wijze te informeren en algemene inzichten en handvaten aan te reiken bij wat er precies aan de hand is met de persoon die ze graag zien. Zo kan er thuis een veilig kader worden geïnstalleerd met meer begrip, acceptatie en positieve ondersteuning, wat het herstel van de persoon ten goede komt.

Wanneer er na het intakegesprek wordt beslist om de behandeling verder te zetten binnen onze praktijk, zal er (mits goedkeuring van de cliënt) dan ook steeds een ouder- en/of partnergesprek ingepland worden bij één van onze ervaringswerkers om hier een start in te maken. Daarna kunnen de ouders/partners indien gewenst nog verder instromen naar de groepen die we voor ouders en partners hebben.

De kracht van lotgenoten is enorm sterk, daarom willen we ook ouders en partners van mensen met een eetstoornis samenbrengen. Ook voor hen is het niet altijd even gemakkelijk om met de situatie om te gaan. Vaak hebben ook zij nood aan verbinding met gelijkgestemden en om eigen ervaringen uit te wisselen. Binnen onze ouder- en partnergroep bieden we hier een veilige en ondersteunende plaats voor.

Waar dit een meerwaarde zou kunnen betekenen in het verhaal of het herstel van onze cliënten, worden onze ervaringswerkers betrokken bij de individuele gesprekken bij de hulpverlener. Dit gebeurt uiteraard steeds in overleg met onze cliënten.

We geloven namelijk heel erg in de combinatie van therapeutische knowhow enerzijds en doorleefde kennis uit ervaringsdeskundigheid anderzijds. Het één kan het andere versterken en samen kunnen ze de begeleiding van de cliënt naar een hoger niveau tillen.

Aanvraag.

Een gesprek plannen met onze ervaringsdeskundigen gebeurt bij voorkeur via het aanmeldformulier.

Heb je toch liever iemand aan de lijn? Neem dan gerust telefonisch contact met ons op.

Maak kennis met ons team
Bekijk onze behandelmodellen
Bekijk de rest van ons therapie-aanbod

Tarieven.

Informatief gesprek:
65 euro, inclusief BTW (50 min)

Individuele ouder- en partnergesprekken: 
65 euro, inclusief BTW (50 min)

Ouder- en partnergroep: 
30 euro pp, inclusief BTW (90 min)

Ervaringsdeskundige als co-therapeut: 
Inbegrepen in regulier tarief hulpverlener