Dossier gehechtheid 1/2

2020-08-29T17:20:25+02:00

Als therapeut en als individu kom ik dagelijks in aanraking met de effecten van vroegkinderlijke gehechtheid. Hoe wij gehecht waren aan onze ouders, bepaalt immers voor een groot deel hoe wij vandaag de dag in relatie staan met onszelf en anderen. Het ligt onder andere (mede) aan de basis van ons zelfbeeld, het vertrouwen [...]

Dossier gehechtheid 1/22020-08-29T17:20:25+02:00

EMDR

2020-08-29T17:36:29+02:00

EMDR staat voor ‘Eye Movement Desensitisation and Reprocessing’ therapie en werd in 1987 ontwikkeld door Francine Shapiro. Hoewel de therapie initieel misschien de wenkbrauwen doet fronsen, werd de werkzaamheid ervan inmiddels in honderden wetenschappelijke onderzoeken aangetoond en geldt het als richtlijnbehandeling voor traumastoornissen zoals PTSS en complexe PTSS. Hoe EMDR werkt, wordt uitgebreid uitgelegd in de volgende [...]

EMDR2020-08-29T17:36:29+02:00

Complex trauma

2020-08-29T17:22:02+02:00

In een vorige blogpost spraken we over PTSS of de posttraumatische stressstoornis. Deze stoornis kan optreden wanneer er een problematische verwerking is van een traumatische gebeurtenis. Maar wat indien iemand herhaaldelijk schadelijke gebeurtenissen meemaakt, gedurende zijn of haar gehele leven? In dat geval kan er sprake zijn van complex trauma of complexe PTSS. De term ‘complex [...]

Complex trauma2020-08-29T17:22:02+02:00

Posttraumatische stressstoornis

2020-08-29T17:22:54+02:00

Een posttraumatische stressstoornis of kortweg PTSS is een angststoornis die kan ontstaan nadat mensen slachtoffer of getuige zijn geweest van een beangstigende of bedreigende gebeurtenis. Het is heel normaal om na een stresserende gebeurtenis last te hebben van symptomen zoals angsten, slapeloosheid of flashbacks, … en moeite te hebben om je nadien weer aan [...]

Posttraumatische stressstoornis2020-08-29T17:22:54+02:00
Ga naar de bovenkant