EMDR

2020-08-29T17:36:29+02:00

EMDR staat voor ‘Eye Movement Desensitisation and Reprocessing’ therapie en werd in 1987 ontwikkeld door Francine Shapiro. Hoewel de therapie initieel misschien de wenkbrauwen doet fronsen, werd de werkzaamheid ervan inmiddels in honderden wetenschappelijke onderzoeken aangetoond en geldt het als richtlijnbehandeling voor traumastoornissen zoals PTSS en complexe PTSS. Hoe EMDR werkt, wordt uitgebreid uitgelegd in de volgende [...]

EMDR2020-08-29T17:36:29+02:00

Complex trauma

2020-08-29T17:22:02+02:00

In een vorige blogpost spraken we over PTSS of de posttraumatische stressstoornis. Deze stoornis kan optreden wanneer er een problematische verwerking is van een traumatische gebeurtenis. Maar wat indien iemand herhaaldelijk schadelijke gebeurtenissen meemaakt, gedurende zijn of haar gehele leven? In dat geval kan er sprake zijn van complex trauma of complexe PTSS. De term ‘complex [...]

Complex trauma2020-08-29T17:22:02+02:00

Posttraumatische stressstoornis

2020-08-29T17:22:54+02:00

Een posttraumatische stressstoornis of kortweg PTSS is een angststoornis die kan ontstaan nadat mensen slachtoffer of getuige zijn geweest van een beangstigende of bedreigende gebeurtenis. Het is heel normaal om na een stresserende gebeurtenis last te hebben van symptomen zoals angsten, slapeloosheid of flashbacks, … en moeite te hebben om je nadien weer aan [...]

Posttraumatische stressstoornis2020-08-29T17:22:54+02:00

Eetproblemen

2020-08-29T19:07:28+02:00

Naast de klassieke eetstoornissen zoals anorexia nervosa, boulimia nervosa en de eetbuistoornis bestaan er ook nog aanverwante eetproblemen waarbij het eetgedrag ernstig verstoord kan zijn en die negatieve lichamelijke en sociale gevolgen hebben. De volgende voorbeelden behoren allen tot de diagnose ARFID (Avoidant and Restrictive Food Intake Disorder). Selectief eten komt regelmatig voor [...]

Eetproblemen2020-08-29T19:07:28+02:00

Eetstoornissen

2021-06-12T16:05:32+02:00

We spreken van een eetstoornis wanneer iemand obsessief bezig is met eten, uiterlijk en/of gewicht en dit het eigen functioneren begint te verstoren. Je denkt voortdurend aan wat je allemaal moet, wilt of niet mag eten van jezelf. Je legt jezelf strikte regels of voornemens op en wanneer je je hier niet aan kunt [...]

Eetstoornissen2021-06-12T16:05:32+02:00
Ga naar de bovenkant