Blog2020-08-29T22:40:36+02:00

Interessant psychologisch leesvoer.

301, 2019

Dossier gehechtheid 1/2

januari 3rd, 2019|Persoonlijkheid, Trauma|

Als therapeut en als individu kom ik dagelijks in aanraking met de effecten van vroegkinderlijke gehechtheid. Hoe wij gehecht waren aan onze ouders, bepaalt immers voor een groot deel hoe wij vandaag de dag in relatie staan met onszelf en anderen. Het ligt onder andere (mede) aan de basis van ons zelfbeeld, het vertrouwen dat we in anderen hebben, hoe vaak we op hen beroep zullen doen, hoeveel afstand en nabijheid we vragen, hoe goed we zijn in het snappen van onze binnenwereld en in het omgaan met onze eigen emoties enzovoorts. Je snapt het al: een goede of [...]

1312, 2018

EMDR

december 13th, 2018|Angsten, Trauma|

EMDR staat voor ‘Eye Movement Desensitisation and Reprocessing’ therapie en werd in 1987 ontwikkeld door Francine Shapiro. Hoewel de therapie initieel misschien de wenkbrauwen doet fronsen, werd de werkzaamheid ervan inmiddels in honderden wetenschappelijke onderzoeken aangetoond en geldt het als richtlijnbehandeling voor traumastoornissen zoals PTSS en complexe PTSS. Hoe EMDR werkt, wordt uitgebreid uitgelegd in de volgende animatie: Zoals in het filmpje te horen was, werkt EMDR dus door de beperkte capaciteit van ons werkgeheugen en de gelijktijdige focus op de traumatische herinneringsbeelden en de afleidende vingerbewegingen. Hierdoor verliezen de beelden hun lading (desensitisatie) en ontstaan er nieuwe [...]

1410, 2018

Depressie

oktober 14th, 2018|Depressie|

Een depressie komt vaak voor. Bijna een kwart van de vrouwen en 13% van de mannen krijgt op een gegeven moment in zijn of haar leven te maken met deze stemmingsstoornis. Gemiddeld gaat de aandoening binnen de drie maanden over, maar in 20% van de gevallen duurt deze langer dan 2 jaar. In de helft van de gevallen komt de depressie na verloop van tijd ook terug. Maar wat is een depressie nu eigenlijk? Het is immers niet omdat je je depressief voelt, dat je dan ook effectief een depressie hebt. De twee belangrijkste symptomen van een zogenaamde klinische depressie zijn: een sombere [...]

2009, 2018

Complex trauma

september 20th, 2018|Angsten, Persoonlijkheid, Trauma|

In een vorige blogpost spraken we over PTSS of de posttraumatische stressstoornis. Deze stoornis kan optreden wanneer er een problematische verwerking is van een traumatische gebeurtenis. Maar wat indien iemand herhaaldelijk schadelijke gebeurtenissen meemaakt, gedurende zijn of haar gehele leven? In dat geval kan er sprake zijn van complex trauma of complexe PTSS. De term ‘complex trauma’ is geen officiële diagnose in DSM-5 termen, maar kan wel ter verklaring van aanwezige psychiatrische problematiek gebruikt worden. We spreken van complex trauma wanneer er bij een persoon een breed scala aan symptomen zichtbaar is als reactie op vaak langdurige of meervoudige zeer ingrijpende gebeurtenissen. Denk [...]

1009, 2018

Posttraumatische stressstoornis

september 10th, 2018|Angsten, Trauma|

Een posttraumatische stressstoornis of kortweg PTSS is een angststoornis die kan ontstaan nadat mensen slachtoffer of getuige zijn geweest van een beangstigende of bedreigende gebeurtenis. Het is heel normaal om na een stresserende gebeurtenis last te hebben van symptomen zoals angsten, slapeloosheid of flashbacks, … en moeite te hebben om je nadien weer aan te passen aan het dagelijkse leven. In de meeste gevallen verdwijnen deze symptomen echter vanzelf na enkele weken. Wanneer er na een maand nog altijd diverse symptomen aanwezig zijn of de symptomen worden erger en ze hinderen de betrokkene in het dagelijkse leven (bijv. niet [...]

1508, 2018

Eetproblemen

augustus 15th, 2018|Angsten, Eetproblemen|

Naast de klassieke eetstoornissen zoals anorexia nervosa, boulimia nervosa en de eetbuistoornis bestaan er ook nog aanverwante eetproblemen waarbij het eetgedrag ernstig verstoord kan zijn en die negatieve lichamelijke en sociale gevolgen hebben. De volgende voorbeelden behoren allen tot de diagnose ARFID (Avoidant and Restrictive Food Intake Disorder). Selectief eten komt regelmatig voor bij kinderen en leidt meestal niet tot problemen. Soms neemt het echter zo’n proporties aan dat het kind er een zeer eenzijdige voedselkeuze op na houdt. Het kind eet slechts een klein aantal voedingsmiddelen of weigert zelfs hele voedselgroepen (cf. fruit, groenten, …). Het is [...]

1108, 2018

Eetstoornissen

augustus 11th, 2018|Angsten, Eetproblemen|

We spreken van een eetstoornis wanneer iemand obsessief bezig is met eten, uiterlijk en/of gewicht en dit het eigen functioneren begint te verstoren. Je denkt voortdurend aan wat je allemaal moet, wilt of niet mag eten van jezelf. Je legt jezelf strikte regels of voornemens op en wanneer je je hier niet aan kunt houden voel je je schuldig en kan je erg boos en teleurgesteld zijn. Je bent bang om aan te komen en daardoor sta je veel of juist niet op de weegschaal. Soms onderneem je ook andere pogingen om af te vallen of stabiel te blijven [...]

Welkom!

Navigeer door onze blog door een categorie of tag te selecteren voor alle bijhorende artikelen. Have fun!

Ga naar de bovenkant