Een depressie komt vaak voor. Bijna een kwart van de vrouwen en 13% van de mannen krijgt op een gegeven moment in zijn of haar leven te maken met deze stemmingsstoornis. Gemiddeld gaat de aandoening binnen de drie maanden over, maar in 20% van de gevallen duurt deze langer dan 2 jaar. In de helft van de gevallen komt de depressie na verloop van tijd ook terug.

Maar wat is een depressie nu eigenlijk? Het is immers niet omdat je je depressief voelt, dat je dan ook effectief een depressie hebt. De twee belangrijkste symptomen van een zogenaamde klinische depressie zijn:

  • een sombere stemming en
  • (bijna) nergens meer zin of plezier in hebben

Daarnaast treden er ook vaak nog bijkomende symptomen op: je hebt geen eetlust meer of je wilt juist extra veel eten (met aankomen of afvallen tot gevolg); je bent moe en hebt moeite met slapen of je slaapt juist erg veel; je bent onrustig en prikkelbaar of juist trager dan normaal en erg sloom; je voelt je schuldig, overbodig of waardeloos; je kan je minder goed concentreren en ook beslissingen maken lukt niet meer zo goed; je denkt vaak aan de dood, met of zonder de intentie om suïcide te plegen.

Om van een klinische depressie te mogen spreken, moet je ten minste één van de hoofdsymptomen hebben met een totaal van ten minste 5 symptomen in het algemeen. Al deze symptomen moeten samen voorkomen en minstens 2 weken aanwezig zijn en dit voor het grootste deel van de dag én op bijna elke dag van de week. Daarnaast moeten ze zo ernstig zijn dat ze je dagelijks leven ernstig verstoren (bijv. sociaal functioneren, beroepsmatig, privé, …).

De volgende video over de ‘Black dog’ legt op een indringende en begrijpelijke wijze uit hoe het voelt om een depressie te hebben:

Wist je dat kinderen en jongeren ook aan een depressie kunnen lijden? Zo’n 1% van de kinderen en 4% van de adolescenten krijgt hiermee te maken. Bij kinderen en jongeren die opgroeien met een depressieve ouder zien we dat maar liefst 40% zelf een depressie zal ontwikkelen voor het 18de levensjaar. Toch wordt de diagnose bij kinderen en jongeren vaak gemist, omdat het klinische beeld er bij hen een beetje anders uit kan zien dan bij volwassenen. Zo kunnen kinderen inderdaad ook een sombere of sippe stemming hebben, maar gaat het hier meer over wisselende ‘buien’ die vaak tijdelijk opklaren bij positieve afleiding. Ook anders is dat we bij jongens vaker (toegenomen) agressief gedrag zullen zien, terwijl meisjes vaker in zichzelf gekeerd zijn. In het algemeen zien we bij kinderen en jongeren typisch ook veel lichamelijke stressklachten waar ze hun gevoelens mee uiten, zoals maag- en darmklachten of hoofdpijn. Ook het optreden van regressief gedrag kan voorkomen (bijv. opnieuw bedplassen, scheidingsangst, …).

Qua behandeling worden er bij depressieve klachten nogal eens snel antidepressiva voorgeschreven. Toch weten we dat dit bij een lichte depressie niet effectiever is dan een placebo en dat de effecten ook niet aanhouden na het stoppen van de behandeling. Omdat antidepressiva ook bijwerkingen kunnen hebben, is het daarom de richtlijn om in dit geval eerst met psychologische ondersteuning te starten. Pas wanneer de depressie ernstiger is of wordt of blijft aanhouden, wordt de combinatie van psychotherapie én medicatie aanbevolen.

Wat psychologische ondersteuning betreft, wordt er een onderscheid gemaakt tussen psychosociale ondersteuning en (gespecialiseerde) psychotherapie. Bij een lichte depressie is het de aanbeveling om in eerste instantie in te zetten op psychosociale ondersteuning, zoals bijvoorbeeld het inzetten op sociale steun zoeken, het aanleren van probleemoplossende of opvoedingsvaardigheden, het aanpakken van werkproblemen, … Dit kan prima bij de huisarts gebeuren of een eerstelijnspsycholoog. Wanneer de depressie ernstiger is, na 3 maanden nog steeds aanwezig is of het gaat om een herhaalde depressie dan wordt gespecialiseerde psychotherapie aanbevolen. De volgende psychotherapieën zijn hiervoor erkend: cognitieve gedragstherapie (CGT), interpersoonlijke therapie (IPT) en kortdurende psychodynamische psychotherapie (PDT). In geval van relatieproblemen kan er bijkomend ook partnerrelatietherapie overwogen worden en bij jongeren kan gezinstherapie geïndiceerd zijn.

Herken je jezelf, je partner of je kind in deze problematiek? Aarzel dan niet om dit met je huisarts te bespreken en contact met ons op te nemen. Wij hopen in ieder geval dat je na het lezen van deze tekst beseft dat je hier niet alleen mee bent en dat er goede behandelopties bestaan. Ook het tonen van de bovenstaande ‘Black dog’ video kan een hulpmiddel zijn om het gesprek hierover met je familie en vrienden aan te gaan en je isolement te doorbreken.

Heb je nu hulp nodig? Bij Tele-Onthaal (volwassenen) en Awel (jongeren) staan ze voor je klaar!

Voor deze tekst hebben wij ons op de volgende publicaties gebaseerd:

Interessant? Delen maar!